<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35204204\x26blogName\x3dyaramazpazarlama\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yaramazpazarlama.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yaramazpazarlama.blogspot.com/\x26vt\x3d-2504494406865673800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

Çin'den Çevreci Motosiklet

Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün daha da fazla artması ve bunun üstüne yaşanan çevre sorunlarının gündelik yaşamımızı olumsuz şekilde etkilemesi nedeniyle her geçen gün; çevreye duyarlı ürünlere olan talep artıyor. Artan bu talep karşısında da, pazarlamacılar sessiz kalamıyor.

Çevreci ürünlere en son örnek, artık dünyanın alternatif üretim sistemleri konusunda uzmanlığını kabul ettiği Çin'den geldi. Dünyanın, adet olarak, en büyük motosiklet üreticisi olan Çin, motosiklet motoru konusunda yıllardır araştırma yaptığını ve bu araştırmaların meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladıkları geçtiğimiz ay başında açıkladı.

Çin'in önemli motosiklet üreticilerinden, Şangai bölgesinde faaliyet gösteren Rieju; biodizelle çalışan motosiklet ürettiğini açıkladı. Bu güne kadar, biodizelle çalışan birçok araçtan bu aracı ayrıştıran özellik, aracın kendi yakıtını üretebiliyor olması.

Firmanın teknolojik gelişimler departmanı başkanı Sun Tzanai, uzun yıllardır bu teknoloji üzerinde çalıştıklarını, ortaya çıkardıkları bu yeni buluşun ilham verici, başta dünya motorlu taşıtlar sektörünü ve daha geniş bir perspektifte; dünya ekonomisini değiştireceğini belirtti. Yaptığı açıklamada "Nasıl Neil Armstrong, aya çıktığında attığı küçük bir adım, insanlık için büyük bir adım oldu; bizim de ürettiğimiz bu küçük motosiklet motoru, insanlık için büyük bir adım olacak. Bu motor sayesinde fosil yakıt tüketimi oratadan kalkacak, daha solunabilir bir atmosfere sahip olacağız. Yaşanan bu değişimin sosyal etkilerini de kısa sürede göreceğiz. Artık petrol için savaşlar yaşanmayacak, uzun yıllardır barışa hasret topraklara barış gelecek. Bu buluşumuz sayesinde dünya üzerindeki her insan, refah içinde yaşayacak." dedi.


Rieju, bulmuş olduğu bu motoru ilk olarak 500cc'lik bir racing modeli olan Rieju DSL500 motorunda kullanmaya karar verdi. Dış görünüş itibarıyle, diğer racing motorlarına benzeyen araç, performans bakımından, benzinli modellerin biraz gerisinde kalsa da, sağlayacağı yakıt tasarrufu bakımından birçok kullanıcının ilk tercihi olacağı kesin olarak değerlendiriliyor.
Dört silindirli DSL500, maksimum 178 km/s hıza ulaşabiliyor. DSL500 modelinin en önemli özelliklerinden biri de, madeni motor yağı yerine, kullanılmış ayçiçek ya da zeytinyağı kullanabilmesi. Bu sayede, doğada litresi 1500 yılda çözülebilen madeni yağların da kullanımı azalıyor.


Bu yeni motorun fikir babası Miazaki Ksonudo, motor için ona ilham veren şeyin, Back to the Future (Geleceğe Dönüş) serisi olduğunu kaydetti. Yaptığı açıklamada "Arkadaşım, Back to the Future serisinin tüm filmlerini indirmiş, sağolsun bir DVD yapıp bana verdi akşam işten çıkarken. İşten eve dönerken, arabamın benzini bitmişti, bir benzinciye uğrayıp yakıt alırken bir anda ufak bir hesap yaptım ve maaşımın yaklaşık onda birinin kendi arabam, eşimin ve oğlumun arabasına aldığımız akaryakıta gittiğini gördüm. İki gece önce de Dicscovery Channel'da, küresel ısınma hakkında bir belgesel izlemiştim. Bu düşüncelerle eve döndüm. Serinin ilk filmini seyrettikten sonra, ikinci filmi seyretmeye başladım. İkinci filmde, Doktor Emmit Brown'un, akı kapasitörünün ihtiyacı olan yüksek gücü bulmak için geliştirdiği yöntemi anlattığı sahnede, Newton'un kafasına elma düşüp yerçekimini bulduğu anı yaşadım. Doktor, çöpten çıakrdığı malzemeleri, blender benzeri bir aletten geçirip enerji elde ediyordu. Ben de artık günümüzde bu teknoloji mümkün, neden bu şekilde enerji üreten bir motor üretmiyoruz dedim. Fikri yöneticilerimle paylaştığımda onlar da çok heyecanlandılar ve bir hafta içinde çalışmaya başladık."dedi.


DSL500, biyolojik atıklardan yakıt üreten bir araç. motorun yan bölümünde kapalı olarak duran blender benzeri hazne içine atılan bioyolojik atıklar, motor tarafından biodizele çevriliyor. Bitkisel yağ, ekmek ve kuyruk yağı gibi kalorisi yüksek maddelerden daha yüksek enerji üretmek mümkün oluyor. Bu konuda yetkililerden, ilginç bir açıklama da geldi: Yerel mutfaklarla aracın uyumluluğu üzerine yapılan araştırmalarda, aracın en çok enerji üretebildiği ilk yemek 16'lı soğan halkalarıyla desteklenmiş, Big Mac menü olurken; tam yağlı süzme yoğurtla sunulan tereyağlı iskender onikinci, kuyruk yağlı acılı Urfa kebap ise otuzuncu sırada yer aldı.

Etiketler: , , , ,

There

  1. Blogger admin | 6:37 ÖS |  

    Çin malı motosikletler ne kadar çevreci olabilir ki?


    Motosiklet