<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35204204\x26blogName\x3dyaramazpazarlama\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yaramazpazarlama.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yaramazpazarlama.blogspot.com/\x26vt\x3d-2504494406865673800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

Kahramanmaraş Dondurması Amerika Yolcusu

Üstün kalite ve lezzetine rağmen dünya markası olmayı rakiplerine kaptıran Türk Kahvesi, Türk Rakısı, Türk Kebabı'nın yeterli düzeyde başarı gösterememesinin ardından, Kahramanmaraş dondurması; dondurmada bir dünya markası olmak üzere kolları sıvadı.

Eylül ayı sonunda Kahramanmaraş'ta gerçekleşen dondurma şenlikleri sırasında düzenlenen sempozyumda, Türkiye'nin en önemli 12 Kahramanmaraş Dondurması üreticisi, yabancı rakiplere karşı iç pazarda nasıl hareket edileceğini, yabancı pazarlarda var olmak için nasıl bir strateji izlenilmesi gerektiğini tartıştılar. Yoğun geçen bu tartışmalar, ilk meyveleri Aralık ayı başında verdi.

Kendisi de bir Kahramanmaraşlı olan New York'lu Türkler Derneği Başkanı Kemal Tırpan, her yıl Nisan ayının üçüncü Pazar günü New York'ta gerçekleştirilen Türk Günü etkinlikleri çerçeveside, New York Büyükşehir Belediyesi başkanı Sam Hill'den özgürlük anıtında, Kahramanmaraş Dondurması'nın promosyonu için etkinlik düzenleme sözünü aldı. Kemal Tırpan, yaptığı açıklamada Türk Ekonomisi için atılan bu önemli bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Tırpan, New York Büyükşehir Belediyesi başkanı sayın Sam Hill'in de bir Kahramanmaraş Dondurması hayranı olduğunu, bu yüzden Özgürlük Anıtı'nda etkinlik yapma izninin kolaylıkla alındığını sözlerine ekledi.

İtalyan Dondurması'nın bir dünya markası olmasının ardından Kahramanmaraş Dondurması'nın New York'taki Özgürlük Heykeli'nde nasıl bir etkinlik gerçekleştireceği merakla bekleniyor. Kahramanmaraş Dondurması Üreticileri Derneği Başkanı Sami Aktepe, yaptığı açıklamada, bu güne kadar görülmemiş, herkesin imkansız olduğunu düşündüğü bir outdoor reklam uygulamasını Özgürlük Anıtı'nda gerçekleştireceklerini, fakat daha fazla ipucu veremeyeceğini söyledi.

Yaptığı açıklamalarda Kahramanmaraş Dondurması'nı gönülden sevdiklerini çeşitli fırsatlarda açıklamış olan Mick Jagger, Tina Turner, Michael Jackson ve Godzilla'nın da etkinliklere gönüllü katılımı bekleniyor.

There