<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35204204\x26blogName\x3dyaramazpazarlama\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yaramazpazarlama.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yaramazpazarlama.blogspot.com/\x26vt\x3d-2504494406865673800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

HBO Yerel Değerleri Destekliyor


Televizyon dünyasında hafta hızlı başladı. Sezon başında bundan böyle yerel değerlere önem vereceğini açıklayan Amerika'nın ünlü TV yapım şirketlerinden olan HBO; bu çerçevede birkaç lokal prodüksiyon gerçekleşireceğini ve bu prodüksiyonları dünya çapında yayına sokacağını yeni yayın döneminin başında açıklamıştı. Televizyon dünyasında merakla beklenen haber, dün sabah ajanslara düştü ve HBO, büyük transferini açıkladı: Kandemir Konduk.

Perihan Abla ve Mahallenin Muhtarları gibi Türk mahalle yaşantısını, komşuluk ilişkilerini başarıyla yansıtan yönetmenin işleri, HBO'nun yeni iş geliştirme koordinatörü Richard Dick tarafından keşvedilmiş. Dick yaptığı açıklamada şunları söylüyor: "2003 yılı Noelinde ailemle İstanbul'a gelmiştim. Bir geceliğine Yale Üniversitesi'nden arkadaşım, İstanbul'un önemli girişimcilerinden olan Mehmet Osmanel'in evinde misafir olduk. Mehmet'in eşi Hanife, İngilizcesi yeterli olmadığından dolayı yaptığımız sohbete katılamadığı için biraz sıkıldı ve yemekten sonra izin isteyip televizyon karşısına geçti. Derken, Mehmet haricide ailenin bütün fertlerinin televizyon önünde toplandığını gördüm. Mehmet de pek sıkıntılıydı. Ayıp olmasın diye bizimle oturuyor gibiydi. Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı ve televizyonda en sevdiği dizinin başlamak üzere olduğunu söyledi ve o da affını istedi. Bir televizyoncu olarak, bu duruma çok şaşırdım. Ailenin bütün fertlerine bu kadar çekici gelen program nedir, öğrenmem gerekiyordu. Derken ben de TV karşısına oturdum. Zavallı Mehmet, konukseverliğinden ötürü sıkılmamam için tüm programı İngilizce'ye çevirdi. TV'deki program inanılmazdı. O kadar sıcak, o kadar samimi bir programdı ki. Program, Kandemir Konduk'un Mahallenin Muhtarları dizisinden başka bir şey değildi. HBO yönetim kurulunda, yerel değeri yansıtacak dizilerin yeni yayın döneminde gerçekleştirilmesi kararı alındığında aklıma hemen Kandemir Konduk geldi. Çünkü bu işi ondan iyi, ondan sıcak ve samimi, başka kimse yapamaz."

HBO yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kandemir Konduk'un yapacağı yeni dizinin eski dizilerine benzeyeceğini, İstanbul'daki bir mahallenin gündelik hayatını beyaz cama yansıtacağını belirtti.

Projenin başarısına göre Lost dizisinin yeni sezonunda bir Türk karaktere yer verilmesi ve Six Feet Under'da Erol Taş'ın Fincher & Sons şirketini satın almaya çalışan taş kalpli milyoner rolünü oynaması olası.

There