<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35204204\x26blogName\x3dyaramazpazarlama\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yaramazpazarlama.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yaramazpazarlama.blogspot.com/\x26vt\x3d-2504494406865673800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

Yu-Ma-Tu'dan sapasağlam ödül

Yu-Ma-Tu hakkında üretilen efsaneleri saymaya kalksak dünyayı birkaç defa döneriz herhalde. Önce Japon zannettik. Sonrasında gerçekliği hala muamma olan Yusuf (bazı kaynaklarda Yunus diye geçmektedir), Mahmut, Tuncer (yine bu da Tuncay olarak bazı kaynaklarda geçmekte olup neyin ne kadar doğru olduğu konusunda en ufak bir bilgimiz yoktur) adlarının ilk hecelerinden oluşmuş, %100 Türk markası olduğu söylendi. İsimlerin doğruluğu konusunda şüphemiz olsa da %100 yerli bir marka olduğu artık bilinen bir gerçek. Her zaman dar gelirlinin, üniversiteyi yeni kazanmış ailesinden ayrı hayat kurmaya hazırlanan öğrencilerin dostu oldu. Bugün televizyonsuz ev yoksa onun katkısı yadsınamaz. Uzakdoğu'dan gelen bilumum elektronik markalarına karşı ülkemizi tek başına savundu. Ama hiçbir zaman hak ettiği değer verilmedi ona. Sony diye tutturduk, sonrasındaki i-Pod çılgınlığına ise hiç mi hiç girmek istemiyorum. Adını ilk defa duyduğumuz Çin malı mp3'lerle beraber unuttuk gittik onu. Oysa yerli malı haftalarımız vardı bizim, Konya da Türkiye'nin buğday ambarıydı.

İşte tam Yu-Ma-Tu efsanesini unutmuşken uzak değil Almanya'dan güzel bir haberle sarsıldık, titredik ve kendimize geldik. Almanya'nın en çok satan gazetelerinden Bild'in düzenlediği "Erste Traditionell Festigkeit Wettbewerb" adlı yarışmada Yu-Ma-Tu en sağlam marka seçilerek Avrupa Kupaları'nda sapır sapır dökülen futbol kulüplerimizin yerine gururumuz oldu. Bild'in Ödül ve Organizasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Heppke yaptığı açıklamada "Böyle bir yarışma yapmaya evime yeni aldığım televizyonumun bizim 5 yaşındaki yaramaz tarafından düşürülmesi ve televizyonun haşat olması neticesinde karar verdim" diye belirtti.

Yarışma nasıl gerçekleşiyor, sorusuna ise Heppke "Önce belirlediğimiz markalardan televizyonları ya da müzik seti vb. eşyaları alıyoruz. Onu yine tarafımızca belirlenen ızbandutlar dediğimiz bir grup arkadaş tarafından kırılıyor, parçalanıyor, tekmeleniyor. Tüm markalar ızbandutlarımız tarafından haşat edilirken bir markaya, Yu-Ma-Tu'ya ne yaparsak yapalım, o en az hasarla çıkmayı ve her seferinde çalışmayı başardı. Haliyle de birincilik ödülünü kendisine verdik gitti" diye yanıt verdi.
Yu-Ma-Tu'nun kazanmasının kendileri için sürpriz olduğunu dile getiren Heppke evinde bundan sonra Yu-Ma-Tu'dan başka hiçbir markayı sokmayacağını ifade etti ve "Yu-Ma-Tu ile ne kadar gurur duysanız azdır" dedi.
Biz de yaramazpazarlama ekibi olarak bu gurur ve onurla Yu-Ma-Tu ile bir görüşme yaptık. Görüştüğümüz Yu-Ma-Tu Ar-Ge sorumlusu Armağan Gergin, ödüle şaşırmadıklarını, bunun uzun yıllara dayanan Ar-Ge çalışmaları neticesinde gelen sonuna kadar hak edilmiş bir ödül olduğunu ifade etti. "Ar-Ge faaliyeti olarak neler yapıyorsunuz?" sorumuza Gergin, "Şimdi bizim insanımız bildiğiniz gibi televizyona ya da müzik setine, mp3'üne bir şey olduğu zaman tamirci, servis çağırmak yerine sağına soluna vurarak çözüm bulur ya, İşte biz de bu yüzden sağlam elektronik cihazlar üretmek zorundaydık. Bunun neticesini aldık ve böylece -Bir Türk kadar kuvvetli- sözünü tekrar Avrupa'ya altın harflerle yazmış olduk" diye ifade etti düşüncelerini.

Futbol takımlarımız Avrupa'da nal toplarken Yu-Ma-Tu ödülleri toplayıp geliyor. Daha nice başarılara Yu-Ma-Tu diyoruz. Gururumuz oldun, göğsümüzü kabarttın.

There