<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35204204\x26blogName\x3dyaramazpazarlama\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yaramazpazarlama.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yaramazpazarlama.blogspot.com/\x26vt\x3d-2504494406865673800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

Brüksel Lahanasına Tarık Mengüç Aşısı!


Şakşuka adlı eseriyle yerli patlıcan üreticisininin yüzünü güldüren ünlü sanatçı Tarık Mengüç'ün başarısı, uluslararası pazarlama çevrelerinin dikkatini çekmekte gecikmedi. Belçika'da yapılan araştırmalarda yeni kuşakların Brüksel lahanasına karşı negatif algılara sahip olması, buna karşılık brokoliyi daha sempatik buluyor olmaları ülkedeki yetkilileri bu konuda birşeyler yapmak gerektiği noktasına getirdi. Endişe verici bu rapor üzerine
Belçika Tarım Bakanlığı ve Belçika Lahana Üreticileri Birliği yetkilileri ile bir araya gelen Mengüç "Sorunun değil, çözümün bir parçası olmak için buradayım. Artık şarkılarımı Brüksel lahanası için söyleyeceğim." dedi.


Basın toplantısında söz alan
Belçika Lahana Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Nathalie Delbouille, "Brüksel lahanası pişerken çıkan hoş olmayan kokular yüzünden gençler, artık bu güzel sebzeyi evlerinde pişirmez oldular. Halbuki lahana suyuna koyulacak bir kaşık sirke ile bu problemi çözmek mümkün. Üstelik Brüksel lahanasının o kendine dönük hali, top halinde oyulmuş patates ve havuçla kusursuz bir üçlü oluşturuyor. Brokolinin bu kompozisyonda yeri yok." dedi. Belçika Tarım Bakanı Dirk van Braeckman ise "Belçikalıların Brüksel lahanası yerine brokoliyi sofralarında baş tacı etmeleri , ülkenin hem mutfak kültürünü hem de tarım ekonomisini olumsuz etkiliyor. Danışmanlarımız Türkiye ve Tarık Mengüç dosyasını önümüze koyduğunda açıkçası sonuçlardan çok etkilendik. Önce yalnızca danışmanlık hizmeti alarak Belçikalı bir sanatçı ile çalışmayı düşündük ancak Tarık Mengüç gibi bu konuda uzman olmuş bir profesyonelin kitleleri etkileme tecrübesinden yararlanma fırsatını gözardı edemedik. Hurşit Yenigün ve Arajman Grubu aracılığı ile kendisine ulaştık. Kendisi projemize olumlu yaklaştı, sıkıntılarımız anladı ve yardımcı olabileceğini söyledi. Geldiğimiz noktada Tarık Mengüç şarkılarını artık Brüksel lahanası için söyleyecek diyebiliriz. Tarık Bey'e ve Valon, Flaman, Afrika kökenli ayrımı olmaksızın tüm Belçikalılara hayırlı olsun" dedi.

Konu ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz
Kuştepe sakinleri ise Tarık Mengüç ile gurur duyduklarını, bunun Serhat'ın Anderlecht transferini gölgede bırakacak büyük bir gelişme olduğunu söylediler. Uzmanlar ise doğru celebrity seçimi ve titizlikle hazırlanmış bir stratejinin neler yapabileceğini hep birlikte izleyeceğimizi belirterek bunun bir case study olarak pazarlama literatüründe yerini alacağının altını çizdiler. Avrupa Birliği Tarım Kooperatifleri Birliği (EUACU) yetkilileri, Brüksel lahanasını yeniden sevdirmeye yönelik bu pazarlama planını parmesan peyniri, kuşkonmaz, malta eriği gibi diğer Avrupalı ürünlerde de uygulamak üzerine harekete geçtiler. YaramazPazarlama ekibi olarak bu konudaki gelişmeleri raporları ile birlikte önümüzdeki günlerde tekrar gündeme getireceğiz.

There