<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35204204\x26blogName\x3dyaramazpazarlama\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yaramazpazarlama.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yaramazpazarlama.blogspot.com/\x26vt\x3d-2504494406865673800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

Erkin Baba'ya Ibanez Desteği!

Türkiye'nin belki de en köklü rock müzisyenlerinden biri o... Rock müziğinin asi ismi. Gençlik yıllarından itibaren şarkılarıyla, görünüşüyle, yorumlarıyla döneminin gençlerine yol göstermiş, muhafazakar toplum tarafından tepkilere maruz kalmış bir sanatçı. Yanlızlar Rıhtımında, Şaşkın ve Arap Saçı gibi eserlerin sahibi. Artık Türkiye'nin sahiplendiği ve bağrına bastığı müzik adamı.

Türk halkı tarafından sevilen ve saygı duyulan müzisyenlerden Erkin Koray; aynı popülariteye yurt dışında da ulaşmışa benziyor. Geçtiğimiz sene, rock dünyasının önemli yayınlarından biri olan Fransız Les Inrockuptibles dergisine kapak olmasından sonra ünlü gitar firması Ibanez, Erkin Koray gibi gönüllere taht kurmuş bir sanatçıya desteğini vereceğeni açıkladı. Şu ana kadar hiç bir gitar firmasıyla bir anlaşması olmayan Erkin Koray, Gibson Les Paul marka gitar kullanmakta. Ünlü gitarsitlerin Signature modelleriyle ismini duyuran ve ürettiği kaliteli gitarlarla gitaristlerin hayallerini süsleyen Ibanez, Erkin Koray imzası taşıyan Core serisi gitarlarını çıkartacağını duyurdu. Gitarın ağacından, kullanılacak manyetiklere kadar olan tüm detayları Erkin Koray'la tasarlayacağını açıklayan Ibanez, Core serisi hakkında birkaç tüyo vermekten de kaçınmadı. Ibanez Japonya Ceo'su Tom Tanaka, gitarın şu özelliklerine dikkatleri çekti: "Şimdiye kadar yapmış olduğumuz en değişik gitar bu olacak. JS serinin yumuşaklığını Jem serisinin dinakmikliğini üzerinde taşıyacak".
Gitarın kasasındaki değişikliklere de dikkatleri çeken Tanaka şöyle ekledi: "Gitarlarımızda ilk defa bu seride söğüt ve çam ağaçlarını kullanmaya başladık. Gerek tınısıyla gerek de hafifliği ve sağlamlığı ile Erkin Koray'ın da büyük beğenisini kazandı." Gitarla ilgili başka bir ipucu vermeyen Tanaka, merak edenlerin sabretmesini, asla hayal kırıklığına uğramaycaklarını ekledi. Özellikle Türk gitaristlerden büyük ilgi beklediğini dile getiren Tanaka, satışları ilk olarak Türkiye'de başlatcaklarını açıkladı. Gitarın neye benzeyeceği konusunda da ser verip sır vermeyen Ibanez, en sonunda gitara gönül vermiş insanların isteklerine karşı gelemeyip bir adet demo resmi yayınladı.

Erkin Koray, Ibanez'in bu kararından dolayı çok mutlu olduğunu ve her ne kadar eski gitarı Gibson Les Paul'ünü artık çalamamaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirtse de biz YaramazPazarlama ekibi olarak Erkin Baba'nın içinin içine sığmadığının farkındayız. Bekleyip göreceğiz bakalım Erkin Koray imzalı Ibanezler ne kadar talep görecek.

There